Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 26 februari 2019

31 JAN 2019 09:05
Alla medlemmar välkomnas till årsmöte. Klubben bjuder på smörgåstårta eller annan mat. Klubbstugan i Rannåsen den 26 februari klockan 18.00!
  • Uppdaterad: 31 JAN 2019 09:05

Förslag till föredragslista framgår nedan, notera särskilt att styrelsen föreslår en ändring i stadgarna som definierar gästmedlemskap. Övriga årsmöteshandlingar skickas ut senast en vecka innan mötet.

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande

verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Styrelsen föreslår en stadgeändring som innebär att föreningen har två typer av medlemskap:
ordinarie medlemskap och gästmedlemskap.

b) Styrelsen föreslår införande av två nya kommittéer inför kommande verksamhetsår: en
Tränings- och Tävlingskommitté (TT) samt en Bredd- och Motionskommitté (BoM).

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) föreningens kassör för en tid av ett år:

c) en sekreterare för en tid av två år och ytterligare en ledamot för en tid av två år;

d) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

e) ordföranden för föreningens kommittéer;

f) två revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år;

g) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

samt

h) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. Dessa val

kan delegeras till styrelsen om årsmötet beslutar detta.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

14. Mötet avslutas av mötesordföranden

Skribent: Camilla Hamberg
Epost: This is a mailto link

 Medlemsansökan

O-ringen funktionär

BikeRay - Alla stigar är elljusspår

Postadress:
Östersunds OK - Orientering
c/o Ringvall, Trädgårdsvägen 16A
83243 Frösön

Besöksadress:
Rannåsvägen 48
83191 Östersund

Kontakt:
Tel: 0707435051
E-post: This is a mailto link

Se all info